Pravila nagradne igre: 3x Funky Baggy kape – zate in za tvoji dve prijateljici

1. Splošni podatki: organizator nagradne igre je Tina Kapelj Kovačič s.p., Ceneta Štuparja 116, 1231 Črnuče.

2. Trajanje nagradne igre: nagradna igra bo potekala od 20.3.2019 od trenutka objave na www.facebook.com/funkyfeel.si do 28.3.2019 do 12:00.

3. Pogoji sodelovanja: v nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare najmanj 18 let. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje nagradne igre.

4. Način sodelovanja: všečkanje objave in Funky Feel FB strani, deljenje objave na svojem FB zidu, v komentarju označeneni dve osebi, ki tudi prejmeta nagrado (kapo)

5. Nagrade in način podelitve: nagrada je 3x Funky Baggy kapa iz zaloge.

Nagrado bom izžrebala na sedežu s.p.. Žrebanje ne bo javno in bo potekalo v roku treh delovnih dni po zaključeni nagradni igri.
Nagrajenec bo objavljen na strani www.facebook.com/funkyfeel.si. Zgoraj navedena vrednost nagrade predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Nagrada bo nagrajencu poslana v roku dvajsetih delovnih dni po objavi nagrajenke nagradne igre na spletni strani www.facebook.com/funkyfeel.si preko pošte na željen naslov. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

6. Prevzem nagrade: Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec izvajalcu v roku treh delovnih dni po objavi nagrajenca na FB strani Funky Feel na elektronsko pošto tina@funkyfeel.si pošlje naslednje podatke: ime, priimek, stalen naslov, e-naslov, telefonsko številko in davčno številko. Po prejemu podatkov nagrajenki po Pošti pošljemo 3 kose Baggy kap. V primeru, da nagrajenka zahtevanih podatkov ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu nagrajencu.

7. Varovanje osebnih podatkov: Organizator in izvajalec nagradne igre bosta osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Organizator nagrade jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

8. Davki in akontacije dohodnine: Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne Tina Kapelj Kovačič s.p. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 41 €.
9. Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani.